[fluid][html css=”background-color:rgba(255, 255, 255, 0.75);padding:2em;border:4px solid #ffffff;border-radius:10px;” typography=”Text {line-height: 27px;color: #333333;font-size: 18px;letter-spacing: 1px;}H1 {line-height: 43.2px;font-size: 36px;font-weight: 400;color: #333333;}”]1. Zajęcia stanowią integralną całość, dlatego obowiązuje punktualność.
2. Nie należy rozpoczynać ćwiczeń po kilkugodzinnym pobycie na pełnym słońcu oraz po: masażu, saunie.
3. Przed ćwiczeniami skorzystaj z toalety, a około 1,5 godziny przed zajęciami nie spożywaj już żadnych posiłków (3 godziny po dużym posiłku). W trakcie zajęć nie należy pić.
4. Od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.
5. Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
6. Strój do ćwiczeń powinien być wygodny i nie może krępować ruchów.
7. Asany wykonujemy boso, gdyż tylko taka forma umożliwia nam pełną i swobodną pracę stóp.
8. Przed zajęciami zdejmij wszystkie ozdoby (zegarek, kolczyki, pierścionki itp.), a przed niektórymi asanami okulary.
9. Podczas zajęć obowiązuje cisza. Pomaga to w skupieniu się nad własną praktyką i umożliwia wyciszenie się innym uczestnikom.
10. Przed zajęciami wyłącz komórkę, bez względu na to czy znajduje się w szatni, czy na sali ćwiczeń i odstaw wszystkie sprawy na bok.
11. Nie poprawiamy innych uczestników zajęć bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Kosztowności i dokumenty należy zabrać ze sobą na salę.
13. Wszelkie dolegliwości, schorzenia, przebyte urazy wpływające na ograniczenia sprawności fizycznej i psychicznej należy zgłaszać nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć.
14. W przypadku poważnych schorzeń uczestniczenie w zajęciach możliwe jest po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń jogi.
15. Podczas praktyki nie powinno się odczuwać napięcia w: mięśniach twarzy; uszach; oczach.
16. Asany należy wykonywać bardzo starannie według wskazówek nauczyciela, przy zachowaniu maksymalnej koncentracji. Pozwala to na bezpieczne ich praktykowanie.
17. Podczas zajęć oddychaj przez nos. Zachowuj rozluźnioną twarz i podbrzusze.
18. Szkoła jogi nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
19. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów lub chorych miejsc), należy przerwać wykonywanie ćwiczeni i zgłosić dolegliwości prowadzącemu.
20. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z własnej maty.
21. Należy zachować szczególną ostrożność przy ćwiczeniach, w których może dojść do kontuzji uczestnika (stanie na rękach, stanie na głowie) oraz w ćwiczeniach z wykorzystaniem: lin, klocków, krzeseł.
22. Ważna informacja dla pań: Ponieważ w czasie miesiączki nie można wykonywać pewnych pozycji jogi, prosimy o zapoznanie się z zasadami wykonywania asan na czas menstruacji.
23. Panie w ciąży, ćwiczące wcześniej jogę mogą uczestniczyć w zajęciach przestrzegając ścisłych zaleceń instruktora. Panie w ciąży, niepraktykujące wcześniej jogi, nie powinny rozpocząć w tym kresie ćwiczeń.

Do uzyskania oczekiwanych rezultatów w sferze psychicznej i fizycznej konieczna jest regularna praktyka. Wszelkie wątpliwości co do praktyki można wyjaśniać z nauczycielem w czasie wolnym przed lub po zajęciach.Podpisanie niniejszego regulaminu i uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzeganie powyższego regulaminu. Nieprzestrzeganie go może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.[/html][/fluid]